Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Cách tự kiểm tra tuyến giáp tại nhà

Trước tiên bạn hãy chuẩn bị 01 chiếc gương và 01 cốc nước.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tháp dinh dưỡng hợp lý cho người trưởng thành giai đoạn 2016-2020

 Khuyến cáo dinh dưỡng hàng ngày hợp lý cho người trưởng thành (trẻ em sẽ có 01 tiêu chuẩn khác) Tháp dinh dưỡng hàng ngày Ví dụ: Ngũ cốc ...