Cách điều trị u tuyến giáp? Uống thuốc gì chữa u tuyến giáp?

Phương pháp điều trị U Tuyến Giáp:

  • Nội khoa
  • Đốt sóng cao tần
  • Phẫu thuật (nếu phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp sẽ phải uống thuốc cả đời)

Đây là quảng cáo: http://www.lophocvitinh.com/p/khuyen-mai-2022.htmlNhận xét