Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Cách thử nước sạch tại nhà

Dùng đồng hồ VOM

Dùng điện nhà 220v
 
Nguyên lý chính là thử tính dẫn điện trong nước. Nếu có các kim loại gây hại trong nước => DẪN ĐIỆN.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tháp dinh dưỡng hợp lý cho người trưởng thành giai đoạn 2016-2020

 Khuyến cáo dinh dưỡng hàng ngày hợp lý cho người trưởng thành (trẻ em sẽ có 01 tiêu chuẩn khác) Tháp dinh dưỡng hàng ngày Ví dụ: Ngũ cốc ...