Cách thử nước sạch tại nhà

Dùng đồng hồ VOM

Dùng điện nhà 220v
 
Nguyên lý chính là thử tính dẫn điện trong nước. Nếu có các kim loại gây hại trong nước => DẪN ĐIỆN.Nhận xét