Nguyên lý máy chụp X-Quang - Siêu âm - Cộng hưởng từ MRI

 


XQuang - Radiology

Phim chụp xquang - radio graph

Siêu âm - Ultra Sound

MRI - cộng hưởng từ (dùng sóng từ RF)

Nhận xét